Su kirliliği nedir?

Su; Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız maddeye denir.

Su insanların yaşamsal faaliyetini sürdürmesi için gerekli bir sıvıdır.

Su kirliliği; İnsanlara, çevreye su sağlayan göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su kaynaklarının insan veya fabrika atıkları tarafından kirletilmesi sonucu su'da görülen kirliliğe verilen isimdir.

Tifo, kolera, virütik sarılığın kirli sularla taşındığı bilinmektedir. Çocuk felci, amipli dizanteri ve basili dizanteri de sularla yayılmaktadır. Sıtma, sarı humma gibi hastalıkların aktarılmasında sular dolaylı bir rol oynamaktadırlar.

Su kirliliği nelere zarar verir?

1. İnsanoğluna

2. Hayvanlara

3. Çevreye

4. Doğaya

Su kirliliğine etki eden unsurlar

1. Sanayileşme,

2. Şehirleşme,

3. Nüfus artışı,

4. Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler.

Su kirliliği nasıl meydana gelir?

Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.

İnsanoğlunun kendi eliyle atıkları su kaynaklarına atmasıylada meydana gelmektedir.

Su kirliliğinin nedenleri

1. Sanayi kuruluşlarının atıkları,

2. Tarımsal Faaliyetler,

3. Toprak Erezyonu,

4. Bitkilerin Çürümesi,

5. Hayvansal atıklar,

6. Tarımsal Mücadele İlaçları,

7. Endüstriden Kaynaklana Kirlenmeler,

8. Kimyasal Kirlilikler,

9. Fizyolojik Kirlilikler,

10. Biyolojik Kirlilikler,

11. Atmosferik Kirlilikler,

12. Zehirli Varil veya Tehlikeli Atıkların Gizli Gizli Gömülmesi veya Atılmasından Kaynaklana Kirlenmeler,

13. Yerleşim alanlarından Gelen Kirlenmeler,

14. Rüzgarın Etkisiyle Taşınanlar,

15. Ulaşım ile Taşınan atıklar,

16. Bulaşıcı Hastalıklı Medikal Malzemelerin Sulara Atılması,

17. Katı çöplerin sulara bırakılması su kirliliğinin en önemli nedenleri arasındadır.

Su kirliliğini sınıflandırılması

I.Sınıf: Yüksek kaliteli su,

II.Sınıf: Az kirlenmiş su,

III. Sınıf: Kirli su,

IV.Sınıf: Çok kirlenmiş su olarak sınıflandırılır.

Su kirliliğine neden olan kimyasallar

1. Organik kimyasallar

2. İnorganik kimyasallar

3. İri ölçekli kimyasallar

Organik kimyasallar

1. Deterjanlar,

2. Kimyasal olarak arıtılmış içme suları,

3. Gıda işleme atıkları,

4. Böcek ilaçları ve bitki ilaçları,

5. Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı,

6. Orman atölyelerinden saçılan ağaç ve çalı enkazları,

7. Yanlış depolama sonucu ortaya çıkan sanayi solventleri gibi uçucu gazlar,

8. Hijyen ve kozmetik atıkları.

İnorganik kimyasallar

1. Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları,

2. Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak,

3. Kimyasal fabrika atıkları,

4. Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler,

5. Ağır metaller,

6. Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar.

İri ölçekli kimyasallar

1. Kağıt, plastik veya besin artıkları gibi çöpler,

2. Gemilerle taşınan çeşitli plastikler,

3. Gemi batıkları.

Su kirliliği sonucunda fenol türevleri ile ortaya çıkan hastalıklar

1. Beyin ve dolaşım sisteminde bozukluk,

2. Böbrek yetmezliği,

3. Boğazda şiddetli yanma,

4. Kusma,

5. Mide kanaması,

6. İdrarda azalma,

9. Mide krampları,

10. Şok,

11. Solunum durması.

Su kirliliği sonucunda kurşun ile ortaya çıkan hastalıklar

1. Beyin,

2. Böbrekler,

3. Karaciğer ve mide,

4. Bağırsak sistemi,

5. Kemik iliği.

Su kirliliği sonucunda amonyak ile ortaya çıkan hastalıklar

1. Boğaz,

2. Yemek borusu ve bağırsak sisteminde tahrişler,

3. Bulantı,

4. Kusma,

5. Mide ağrıları.

Su kirliliğine karşı alınabilecek önlemler

1. Su kaynaklarının ekosistemlerinin yapısı, özellikleri ve davranışlarının incelenmesi gerekir.

2. Su kirliliği konusunda yasal önlemler alınmalıdır.

3. Suların kirlilik analizleri belli periyotlarla yapılmalıdır.

4. Arıtma işleminden geçirmeden atıklarını sulara boşaltanlar bilinçlendirilmelidir.

5. Su ortamının korunması içi, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri gibi altyapı yatırımlarına öncelik verilmeli ve mevcut arıtma tesislerinin kullanılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

6. Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı konularında yurttaşlar gereği gibi eğitilerek, bilinçlendirilmelidir.

7. Erozyonun olumsuz etkileri anlatılarak, erozyonla mücadeleye hız verilmelidir.

8. Hayvan barınaklarının içme suyu kaynaklarına uzak alanlarda yapılmasına özen 
gösterilmelidir.

9. Deterjan tüket sınırlandırılmalıdır.

10. Radyoaktivite içerdiği bilinen maddeler, sulara karıştırılmamalıdır.

11. Sanayiciler, başta olmak üzere tüm yurttaşlara su kaynaklarının önemi kavratılarak korumalarının gerektiği bilinci aşılanmalıdır.

Dış bağlantılar

Su nedir?

Kirlilik nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç